בית אבות אבא אמא בני ברק

בית אבות אבא אמא הוא בית אבות, הפועל בבני ברק בפיקוח וברישיון משרד הרווחה ומשרד הבריאות. בית האבות מפעיל שתי מחלקות נפרדות, המותאמות למגורים ולטיפול באוכלוסיות שונות של קשישים חרדיים: המחלקה הגדולה משרתת כמאה קשישים במצב סיעודי, ואילו במחלקה הקטנה יותר מתגוררים ומטופלים כשלושים קשישים תשושים. לכל אחת משתי קבוצות הקשישים הללו יש מאפיינים שונים, ועל כן הוקצו עבורן מחלקות נפרדות, אשר כל אחת מהן ערוכה להעניק טיפול מיטבי לקשישים המתגוררים בה, ולתת מענה מתאים לצרכיהם ולקשייהם הייחודיים.
דיירי הבית מצויים תחת השגחה רפואית בכל עת, הם מקבלים טיפולים תרופתיים בהתאם לצורך, וכן טיפולים אישיים. הצוות הטיפולי המסור בבית האבות כולל עובדת סוציאלית, אחיות ומטפלים, והוא דואג לכלל צרכיהם הבריאותיים והתפקודיים של הקשישים. העובדת הסוציאלית תומכת ומסייעת גם לבני משפחותיהם של הקשישים, וכן מתווכת בין מטופלים או בני משפחותיהם לבין גורמים מחוץ לבית, על מנת לוודא שזכויותיו של הקשיש ממומשות במלואן.
בית האבות נותן מענה גם לצרכיהם החברתיים של הקשישים ולתחומי העניין שלהם. במקום מתקיימות פעילויות חברתיות, שיעורי התעמלות, הרצאות בנושאים שונים, וחוגים המאפשרים הפעלה של הקשישים - איש איש בהתאם לרצונו ויכולתו. חיי החברה של הקשישים ואפשרויות התקשורת שלהם מורחבים גם באמצעות מפגשים עם מתנדבים, אשר מגיעים למקום ומבלים זמן מה בשהות ובשיחות עם דיירי הבית.
בית אבות אבא אמא מציע לדייריו שירותים נוספים, ובהם הכנת והגשת כל הארוחות הדרושות להם על פי מצבם הבריאותי, וכן ליווי בעת עריכת סידורים מחוץ לכותלי הבית. הבית נהנה ממיקום מרכזי בבני ברק, המאפשר גישה נוחה של הדיירים אל מגוון שירותים, וכן הגעה נוחה של מבקרים אל הבית. מבקרים המגיעים מחוץ לעיר נהנים גם הם ממיקומו של הבית, הודות לקרבתו למחלף גהה.

כל הזכויות שמורות לבתי אבות Drupal theme by Kiwi Themes.